Wat is de Culturele Ladekast?

Digitale ladekast

De Culturele Ladekast is een instrument voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines als muziek, beeldende vorming, dans, drama, erfgoed en literatuur kunnen zo worden opgebouwd. De lades bevatten lessen of culturele activiteiten die aansluiten op de leerdoelen, met een accent op de vermogens receptief, creërend, reflectief en analyserend. 


De Culturele Ladekast is ontwikkeld door de bureaus voor cultuureducatie in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg (oftewel B5) ontwikkeld. Met deze doorlopende leerlijn hebben we een duidelijke, gemeenschappelijke structuur neergezet die in primair en voortgezet onderwijs kan worden ingevuld. 

De Culturele Ladekast biedt een heldere vakinhoudelijke opbouw en vormt daarmee een handelbaar, mooi instrument voor communicatie, integratie en samenwerking van cultuureducatie met én in het onderwijs.

Zo kan de school met de Culturele Ladekast beschrijven welke behoefte aan deskundigheidsbevordering er is. En bepaalt de school ermee zelf, aan de hand van de eigen visie, welke activiteiten het in een schooljaar inzet binnen muziek/beeldend. Die vult ze dan zelf of samen met een culturele instelling in en voert ze uit.

Klik hier om de gehele brochure te lezen.